Predicaat Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is in 1815 ingevoerd door Koning Willem I en is, na het predicaat Koninklijk, één van de oudste onderscheidingen van ons land. De onderscheiding werd tegelijkertijd ingesteld met bijvoorbeeld de Orde van de Nederlandse Leeuw (civiele orde) en de Militaire Ridderorde. Zijne Majesteit de Koning kan het predicaat toekennen aan kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en branche. Om in aanmerkingen te komen moet(en) de ondernemer(s) over een uitstekende reputatie beschikken en van onbesproken gedrag zijn. De onderneming moet tevens minimaal honderd jaar oud zijn.

De toekenning van het predicaat is een voorrecht van de Koning en is in 1987 (opnieuw) geregeld in een Koninklijke Beschikkingen tijdens het bewind van Koningin Beatrix. Het recht wordt in de regel toegekend voor een periode van ten hoogste 25 jaar, waarna de gerechtigde aan de Koning bestendiging kan vragen. Tussentijds kan ook een verzoek om bestendiging noodzakelijk zijn wanneer het eigendom of de feitelijke structuur van de onderneming verandert. Toekenning vindt doorgaans plaats ter gelegenheid van een bijzonder jubileum, bijvoorbeeld het 100, 125 of 150-jarig bestaan.

Procedure

De aanvraagprocedure start minimaal een jaar voor het feitelijke jubileum plaatsvindt. Het aanvraagdossier wordt ingeleverd bij e burgemeester van de plaats van vestiging van de onderneming. Deze zal het dossier van een advies voorzien en het doorsturen naar het provinciehuis waarin de betreffende gemeente is gelegen. De verschillende ministeries zullen de aanvraag beoordelen en zo nodig aanvullende inlichtingen opvragen. Op basis van deze bevinden zal de commissaris van de Koning een advies schrijven die aan het dossier wordt toegevoegd waarna deze aan de Koning wordt gestuurd. Op basis hiervan en zijn eigen oordeel zal er wel of geen toekenning plaatsvinden door Zijne Majesteit De Koning. Beroep of toelichting op zijn besluit is niet mogelijk.

Wilt u meer weten over de procedure? Neem dan contact op.

 

Adres

Gooweg 19, 2201 AX Noordwijk

Telefoon

071 36 126 02

E-mail

info@venw.nl

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact met ons op!

8 + 10 =