Predicaat Koninklijk

Het predicaat Koninklijk is de oudste onderscheiding van ons land en in 1806 ingesteld door Koning Lodewijk Napoleon. Zijne Majesteit de Koning kan het predicaat toekennen aan (middel)grote Nederlandse bedrijven, verenigingen en instellingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun vakgebied en in de samenleving. Om in aanmerking te komen, moet de onderneming over een uitstekende reputatie beschikken en minimaal honderd jaar oud zijn en zo’n honderd werknemers in dienst hebben.

De toekenning van het predicaat is een voorrecht van de Koning en is in 1987 (opnieuw) geregeld in een Koninklijke Beschikkingen tijdens het bewind van Koningin Beatrix. Het recht wordt in de regel toegekend voor een periode van ten hoogste 25 jaar, waarna de gerechtigde aan de Koning bestendiging kan vragen. Tussentijds kan ook een verzoek om bestendiging noodzakelijk zijn wanneer het eigendom of de feitelijke structuur van de onderneming verandert. Toekenning vindt doorgaans plaats ter gelegenheid van een bijzonder jubileum, bijvoorbeeld het 100, 125, 150-jarig bestaan.

Procedure

De aanvraagprocedure start minimaal een jaar voor het feitelijke jubileum plaatsvindt. Het aanvraagdossier wordt ingeleverd bij de burgemeester van de plaats van vestiging van de onderneming. Deze zal het dossier van een advies voorzien en het doorsturen naar het provinciehuis waarin de betreffende gemeente is gelegen. De verschillende ministeries zullen de aanvraag beoordelen en zo nodig aanvullende inlichtingen opvragen. Op basis van deze bevindingen zal de commissaris van de Koning een advies schrijven dat aan het dossier wordt toegevoegd waarna deze aan de Koning wordt gestuurd. Op basis hiervan en zijn eigen oordeel zal er wel of geen toekenning plaatsvinden door Zijne Majesteit De Koning. Beroep of toelichting op zijn besluit is niet mogelijk.

Wilt u meer weten over de procedure? Neem dan contact op.

 

Een predicaataanvraag is iets wat je maar één keer in je geschiedenis doet. Het is fijn als je dan met mensen werkt die precies weten hoe de procedure in zijn werk gaat.

Pieter den Hartogh

Group Managing Director, Royal Den Hartogh Logistics

De toekenning van het predicaat koninklijk heeft extra glans aan ons 100-jarig bestaan gegeven. Zonder de kennis, creativiteit en ervaring van Verhoog & Warmerdam was het te bewandelen pad naar dit voorrecht aanzienlijk hobbeliger verlopen. Van begin tot eind hebben zij ons in dit traject geadviseerd en begeleid, met als resultaat een prachtig uitgevoerde en historisch verantwoorde bundeling van documenten.

Alex van Hooff

Directeur, Koninklijke Burgers' Zoo

Adres

Gooweg 19, 2201 AX Noordwijk

Telefoon

071 36 126 02

E-mail

info@venw.nl

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact met ons op!

6 + 2 =